Spralice, två månader

Scroll down for English
 
 
Min lilla docka har redan blivit två månader gammal. Jag kan inte förstå hur tiden kan flyga förbi så snabbt. Att storebror däremot snart har hunnit bli fyra år ska vi inte ens prata om! Jag kallar Spralice för min lilla docka, eller Skrållan, eftersom hon finner sig i nästan allt. Hon säger inte mycket alls och är så fruktansvärt nöjd av sig. Ibland får jag dåligt samvete över hur länge hon kan ligga i babygymmet eller sitta i babysittern. Men varför ska jag flytta på henne om hon är glad och nöjd där hon är? 
 
Vi har ungefär samma rutiner som för en månad sedan. Spralice sover hela natten, förutom att snutta tutte ibland så klart, men eftersom jag liggammar så vaknar jag knappt av det. Hon sover i bara blöja och vi ligger hud mot hud hela nätterna vilket är så fruktansvärt mysigt. Efter att vi har lämnat Lilleman på dagis så brukar Spralice somna om och vaknar ibland inte förrän det är dags för mig att äta lunch. Så egentid har jag gott om och jag kan aldrig skylla på att jag inte hinner göra saker på grund av barnen. 
 
Spralice ler mest hela tiden när någon pratar med henne och jag börjar redan märka av lite syskonkärlek från hennes sida. Att Lilleman älskar henne mest i världen finns det ingen tvekan om. Han vill ha henne hos sig mest hela tiden, pratar så gulligt med henne och försöker kittla henne. Spralice däremot visar sin kärlek genom att titta efter honom när han pratar och ibland om man har tur så pratar hon tillbaka när man säger något till henne. Ibland ger hon även ifrån sig små glädjetjut.
 
Den här månaden har vi varit i simhallen två gånger och Spralice verkar tycka att det är rätt så skönt. Första gången gav hon inte ifrån sig ett pip fast vi badade i en halvtimme och sedan satt på sidan medan storebror badade i en och en halvtimme till. Storebror däremot tjöt som en stucken gris när det blev dags att tvätta håret men Spralice hon bara njöt. Vi har även hunnit vara ute i snöovädret en del men inte heller det verkar hon ha något emot. Spralice har definitivt börjat vara mer närvarande den här månaden. Men en sak står klart, hon är världens enklaste bebis. Vi får se hur länge det håller i sig..
 
 
 
Läs även:
 
 

Spralice, two months
 

My little doll is now two months old. I can't understand how time can fly by so quickly. Her older brother should we not even speak about! How can it be that he is almost four years old? I call Spralice my little doll, or Skrållan, as she is fine with almost everything. She doesn't say much at all and is so terribly pleased. Sometimes I feel guilty about how long I leave her in the baby gym or in the babysitter. But why should I move her if she is happy and content where she is?

 

We have about the same routines as a month ago. Spralice sleep all night, except for some breastfeeding of course, but since I breastfeed lying down, I barely wake up. She sleeps in just a diaper and we lie skin to skin all night which is so terribly cozy. After we have left Lilleman at kindergarten, Spralice usually fall asleep again and sometimes don't wake up until it's time for me to eat lunch. So I have plenty of Me time, and I can't say that I don't have time to do things because of the children.

 

Spralice smiles most of the time when someone is talking to her and I'm already beginning to notice some sibling love from her side. That Lilleman loves her most in the world, there is no doubt. He wants her with him all the time, is talking so cute with her and tries to tickle her. Spralice however, shows her love by looking for him when he speaks, and sometimes if you're lucky, she talks back when you say something to her. Sometimes she also emit small screams of joy.

 

This month we have been in the swimming pool twice and Spralice seem to think it's pretty nice. The first time, she did not utter a peep though we bathed for a half hour and then sat on the side while Lilleman bathed in one and a half hour more. Lilleman in contrast, howled like a stuck pig when it was time to wash his hair but Spralice, she just enjoyed herself. We even had time to be out in the snow storm but she didn't even seemed to mind that. Spralice has definitely started to be more present this month. But one thing is clear, she is the world's easiest baby. We'll see how long it lasts..

 

 

 

 

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

mylittlecraftylife.blogg.se

En blogg om mitt lilla liv som pysseltokig småbarnsmamma.

RSS 2.0