Världsdagen mot barnmisshandel

Scroll down for English
 
Visste ni att i Sverige blir tusentals barn varje år misshandlade. Som barnmisshandel räknas när en vuxen person utsätter ett barn för fysisk eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummelse. Fysisk barnmisshandel är när en vuxen orsakar ett barn skada eller smärta eller försätter barnet i vanmakt. Exempel på fysisk misshandel är att slå, sparka, bränna, skaka, knuffa, bita och dra barnet i håret. Att förgifta, bränna eller skålla barnet räknas också som fysisk misshandel. I de mest extrema fallen kan misshandeln leda till döden. När en vuxen uttrycker till barnet att det är värdelöst, oälskat och oönskat så räknas det som psykisk barnmisshandel. Det kan bland annat ske genom avvisande, isolering, kritik, hån eller utfrysning (Läs mer här).
 
 
 
 
Endast 92% av alla föräldrar i Sverige tar avstånd från kroppslig bestraffning på barn. Och jag säger "endast 92%" för jag kan inte för mitt liv förstå hur den siffran inte kan vara 100. Idag är det världsdagen mot barnmisshandel och jag vill därför göra er uppmärksamma på hur ett barn som blivit misshandlat beter sig. Reaktionen hos barn som blivit misshandlade kan variera stort men var uppmärksam på tecken som oro, aggressivitet, depression, magont och huvudvärk. Även koncentrationssvårigheter och kamratsvårigheter är vanliga. Barn berättar oftast inte för andra om våldet utan lär sig att detta är något som en vuxen använder för att uppnå sina syften. 
 
OM du misstänker att ett barn blir misshandlat så anmäl det direkt till socialtjänsten eller polisen!
 
Läs gärna mer på Rädda Barnen
 
 
 
 

 

World Day Against Child Abuse

 

Did you know that in Sweden, thousands of children get battered every year. Child abuse is when an adult exposes a child to physical or psychological violence, sexual assault, abuse or neglect. Physical child abuse is when an adult causes a child harm or pain. Examples of physical violence are hitting, kicking, burning, shaking, shoving, biting and pulling the child by the hair. To poison, burn or scald the child is also counted as physical abuse. In the most extreme cases, the beating can cause death. When an adult voice to the child that it is worthless, unloved and unwanted as it counts as psychological child abuse. This may sometimes be done by rejection, isolation, criticism, ridicule or ostracism (read more here).

 
Only 92% of all parents in Sweden dissociate from corporal punishment on children. And I say "only 92%" because I can not for my life understand why that number isn't 100. Today is the World Day against child abuse and I would like to draw your attention to how a child, who has been abused, behave. The reaction of children who have been abused may vary widely, but look for signs of anxiety, aggressiveness, depression, stomach ache and headache. Also, concentration difficulties, and peer problems are common. Children usually don't tell others about the violence and learns that this is something that an adult uses to achieve its cause.

 
If you suspect that a child is being abused, report it directly to social services or the police!

 
Read more at Save the Children

 
 
Yohanna af Skovde
2016-11-19 @ 19:08:04
URL: http://yohannaafskovde.se/

Förstår inte heller hur det kan vara 92% :(

Svar: Helt sjukt..Tror jag läste att 14% av alla högstadieelever någon gång har blivit fysiskt eller psykiskt misshandlad av en vuxen :(
Viktoria
Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

mylittlecraftylife.blogg.se

En blogg om mitt lilla liv som pysseltokig småbarnsmamma.

RSS 2.0