19 frågor och svar till barn

Scroll down for English

 

Jag hittade en lista på Facebook med 19 frågor som man ska ställa till barn. Det var ganska svårt att få fram svar ur min snart blivande fyraåring och många frågor fick jag ställa mååånga gånger. Jag frågade vid ett tillfälle om han tyckte att jag frågade många frågor men det tyckte han inte :)

Ställ dessa frågor till era barn också och se vad ni får för roliga svar!

 

Frågor och svar till Lilleman, snart 4 år:

 

1. Vad brukar mamma alltid säga till dig?
Att jag inte får ha bananpengar.

 

2. Vad gör mamma lycklig?
Spralice.

 

3. Vad gör mamma ledsen?
När du är arg.

 

4. Hur får mamma dig att skratta?
Med ostbollar, riskaka och chips.

 

5. Hurdan var mamma som barn?
En anka eller en bläckfisk.

 

6. Hur gammal är mamma?
3.

 

7. Hur lång är mamma?
Så här *gör ett streck med handen upp mot taket*.

 

8. Vad är mammas favoritsysselsättning?
Pyssla med mig.

 

9. Vad är mamma jättebra på att göra?
Måla. (Lite kul eftersom jag bara kan måla streckgubbar)

 

10. Vad är mamma inte så bra på?
Att ta glass.

 

11. Vad jobbar mamma med?
Flaskor. Eller bilar. Som min pappa. Vet du vad jag jobbar med? Mackaglassjobb.

 

12. Vad är mammas favoritmat?
Den som jag har.

 

13. Vad är du stolt över som Mamma gör? 
*Svarar inte*
Jag: Kan du svara?
Lilleman: Nej jag är lite upptagen.

 

14. Om mamma var en seriefigur så vem skulle hon vara?
Ismannen.

 

15. Vad gör du och mamma tillsammans?
Pysslar.

 

16. Vad är likt mellan dig och mamma?
Pappa. Pappa är lik oss.

 

17. Vad är olika mellan dig och mamma?
Spralice är inte lik oss.

 

18. Hur vet du att mamma älskar dig?
*Knackar mig i huvudet och svarar inte på frågan*.

 

19. Vad är mammas favoritställe där hon gillar att vara?
*Säger en stad som ligger några mil bort*.

 

 

 

 

19 questions and answers for kids 
 

I found a list on Facebook of 19 questions to ask your kids. It was quite difficult to get answers out of my soon to be four year old son. And some of the questions I had to ask a looot of times. At one point I had to ask if he thought I asked to many questions but he said no :)

Ask these questions to your children, too, and see what fun responses you get!


 
Questions and answers to Lilleman, almost 4 years old:

1. What do your mother always tell you?

That I may not have banana money.

 

2. What makes mom happy?
Spralice.

 

3. What makes your mother sad?
When you are angry.

 

4. How does mom make you laugh?
With cheese balls, rice cake and crisps.

 

5. What was your mother like as a child?
A duck or a squid.

 

6. How old is your mother?
3.

 

7. How tall is your mother?
* Makes a stroke with his hand up to the ceiling *.

 

8. What is Mom's favorite hobby?
Craft with me.

 

9. What is your mom really good at doing?
Paint. (A bit funny because I can only draw stick figures)

 

10. What is your mother not so good at?
Taking ice cream.

 

11. What does your mother work with?
Bottles. Or cars. Like my dad. Do you know what I do? SandwichIceCreamJobs.

 

12. What is Mom's favorite food?
The one I have.

 

13. What are you proud of that Mom does?
*Does not answer*
I: Can you answer?
Lilleman: No, I'm busy.

 

14. If your mother was a cartoon character, who would she be?
Iceman.

 

15. What do you and mom do together?
Crafting..

 

16. What is similar between you and mom?
Dad. Dad is like us.

 

17. What is the difference between you and mom?
Spralice is not like us.

 

18. How do you know that your mother loves you?
* Knockes me in the head and does not answer the question.*

 

19. What is mom's favorite place where she likes to be?
*Says a town located a few miles away*.

 

 

/V
 

Follow my blog with Bloglovin

 
Lina
2016-10-29 @ 19:20:28
URL: http://linaohlsen.se

Gud vad härliga svar!:D

Svar: Barn är för roliga :)
Viktoria
Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

mylittlecraftylife.blogg.se

En blogg om mitt lilla liv som pysseltokig småbarnsmamma.

RSS 2.0