Hard work, work

Scroll down for English
 
Just nu är jag ju mammaledig med Spralice, men jag tänkte ändå ta och berätta lite om vad jag annars jobbar med till vardags och hur jag kom dit jag är idag. Det är verkligen inte lätt att få jobb nu för tiden och jag måste börja med att säga att jag har hela mitt yrkesliv att tacka mina föräldrar för. 
 
När jag var liten så ville jag bli bonde eller rockstjärna. Ganska skilda kontraster där men eftersom jag både red och spelade gitarr så är det kanske inte så konstigt ändå. Nu blev det inget av dessa yrkesval vilket nog är bra eftersom jag för det första, hatar att bli smutsig om händerna, och för det andra avskyr att stå i centrum. 
 
Mitt allra första jobb fick jag som 13 åring. Jag hade då skaffat min första pojkvän och vi ringde och sms:ade varandra så pass mycket att min mobilräkning kom upp i flera tusen kronor under en månad. Eftersom mina föräldrar båda två var egenföretagare så fick jag jobba av skulden i min pappas butik. Sommaren där efter så började jag jobba extra på min mammas café. Och så höll det på i några år, att jag jobbade extra på mina föräldrars företag. Hade det inte varit för dem så tror jag att jag hade haft väldigt svårt att få jobb.
 
Under åren så har jag provat på lite av varje. Jag har jobbat på kontor, jobbat med att besöka olika butiker för olika uppdrag, jag har jobbat på tivoli och jag har jobbat med barngymnastik. Men allra mest så har jag jobbat i butik. Efter gymnasiet så började jag studera på högskolan och efter ett år på "fel" program så kom jag in på ekonomi och det är där jag har hamnat idag. Mitt första riktiga jobb som inte var ett extrajobb blev på ekonomiavdelningen på ett stort företag som har ett 40-tal butiker i Sverige och över 100 butiker i norden. Det började med att jag fick ett sommarjobb och efter två månader så ville de fortfarande ha kvar mig. Efter ett år så flyttade tyvärr avdelningen 30 mil och med ett barn och ett till på väg så var det ingen idé för mig att stanna kvar. Då hamnade jag istället på ekonomiavdelningen på ett företag som jobbar med IT-leasing. 
 
Ekonomi är väldigt roligt att jobba med tycker jag. Men jag är inte säker på att det är det jag vill jobba med för alltid. En dröm är att någon dag bli egenföretagare. Jag gillar tanken med att vara lite "allt i allo" och inte ha ett så enformigt jobb. Det finns bara ett litet pyttigt problem. Och det är att jag inte har den blekaste aning om vilket typ av företag som jag skulle vilja starta.
 
/V
 
 
 
Här hade jag inte haft något emot att sitta och arbeta..(Bildkälla)
 

Hard work, work 
 
 

At the moment, I'm on maternity leave with Spralice. But I thought that I could take a minute to tell you about my usual work and how I got there anyway. It's really not easy to get a job these days and I have to start by saying that I have my entire professional life to thank my parents for.

 

When I was young, I wanted to be a farmer or rock star. Quite distinct contrasts there but because I both rode horses and played the guitar, it's perhaps not surprising at all. Now it was none of these career choices that I ended up doing. Which is probably good since I hate getting my hands dirty, and secondly, I hate to stand in the center.

 

When I was 13 years old, I got my first job. I had just met my first boyfriend and we called and texted each other so much that my phone bill got really expensive. Since my parents were both self-employed, they made me work off my debt in my father's shop. The next summer, I started to work in my mom's café. And so it went on for a few years, I worked extra at my parents' businesses. If it hadn't been for them, I think I would have had to struggle a lot more to get a job.

 

Over the years I have tried a little of each. I have worked in offices, worked with visiting different stores for different assignments, I have been working at the carnival and I have worked with children gymnastics. But most of all, I have been working in different stores. After high school I started studying at the university and after one year I decided that economy was my thing and that is where I have ended up today. My first real job was at the accounting department at a large company that has 40 stores in Sweden and over 100 stores in the surrounding countries. It started off as a summer job and after two months they still wanted to keep me. After a year the department moved away and with one child and another on the way, it was no point for me to stay. Instead I ended up at a finance department of a company that works with IT leasing.

 

Economy is very fun to work with. But I'm not sure that it is what I want to work with forever. A dream is to one day become self-employed. I like the idea of ​​being a little "factotum" and not have such a monotonous job. There is only a teeny tiny problem. And it is that I have not the faintest idea what kind of business I would like to start.

 
Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

mylittlecraftylife.blogg.se

En blogg om mitt lilla liv som pysseltokig småbarnsmamma.

RSS 2.0