Pyssla med barn: Gör en mysig höstlykta

Scroll down for English
 
Just nu kryllar det av vackra färger ute i naturen och det gäller att passa på att ta vara på det innan det blir grått och trist ute. Här får ni ett förslag på vad ni kan pyssla ihop tillsammans med era barn. Börja med att ta en tripp ut i skogen och leta efter fina lönnlöv..
 
 
Du behöver:
En glasburk 
Decoupagelim
Pensel
Värmeljus eller batteridrivet ljus (Jag har valt ett teljus från Partylite eftersom de inte blir så varma)
Jutesnöre
Några fina lönnlöv
 
 
 
 
 
 
 
 
Gör så här:
 1. Börja med att pensla på ett lager decoupagelim på burken.
 2. Sätt dit ett av löven där du vill ha det och pensla på ett lager med lim på lövet.
 3. Fortsätt att limma löv på burken tills du är nöjd med resultatet.
 4. Stryk på ett lager lim över löven.
 5. Snurra några varv med jutetråden och knyt en rosett.
 6. Placera ett ljus i lyktan och tänd. Klart!
 
 
/V
Följ min blogg på Bloglovin
 
Läs även:
Pyssla läskigt Halloweenpynt med barnen
Halloweenpyssel: Läskigt mumsiga spindlar
Äppeltänder - Det perfekta Halloweensnackset!

 


 
 
 
 

 Craft with kids: Create a lantern out of leaves
 

Right now, the nature is full of beautiful colors and it's best to take advantage of it before it becomes gray and dull looking outside. Here's a tip for what you can get craft together with your kids. Start by taking a trip into the woods and look for beautiful maple leaves..


What you need:

A glass jar

Decoupage glue
Paint brush
Tea lights or battery-powered light (I have chosen a tealight from PartyLite because they don't get very warm)
String
Some fine maple leaves

 

Let's get started:

 1. Start by brushing on a coat of the glue on to the jar.
 2. Put one of the leaves where you want it and brush on a layer of glue on the leaf.
 3. Continue to glue leaves on the jar until you are satisfied with the result.
 4. Apply one layer of glue over the leaves.
 5. Spin a few laps with the string around the jar and tie a bow.
 6. Place a candle in the lantern and light it. You're finished!

 

/V

Follow my blog with Bloglovin

 

Read more:

En riktig säljarhelg

Scroll down for English
 
God måndag på er!
 
Här hemma så både hostas det och snoras det från alla håll och kanter. Förutom från Spralice då som hittills har klarat sig. Peppar peppar..
 
Så det blev att stanna inne i stort sett hela helgen och då har vi passat på att sälja av lite gamla saker som vi inte vill ha eller använder längre. Lite möbler såldes via blocket och det måste jag ge en stor tumme upp för. Jag har nog aldrig varit med om att ha blivit av med grejer snabbare eller smidigare någon gång. Det dröjde inte mer än någon timme efter att jag lagt ut annonsen som jag började få flera mail och under söndagen så kom folk och hämtade tre olika möbelemang. Endast ett återstår.
 
När jag ändå var tvungen att hålla mig hemma och invänta de olika köparna så passade jag på att fota Lillemans gamla kläder som han vuxit ur och la ut på Tradera. De auktionerna går inte ut förrän nästa vecka så där får jag vänta lite till innan jag ser något resultat. Visst är det skönt att rensa ut gamla saker som inte används längre? Och det är ju alltid kul om man kan lyckas få lite extra pengar för mödan också :)
 
/V
 
 
 

A real selling weekend

 

Good Monday to you!

 

Here at home, everyone's a bit sick. A part from Spralice, who seems fine at the moment. But the rest of us is suffering from a cold.

 

So, we stayed inside almost the whole weekend and took the opportunity to sell some old things that we do not want or use anymore. Some furniture was sold through Blocket and I must give it a big thumbs up. I have never been involved in getting rid of stuff faster or smoother before. It did not take more than an hour after I posted the ad, before I started getting emails from buyers and yesterday, people came and fetched three different furniture arrangements. Only one remaining.

 

Since I had to stay at home and wait for the various buyers, I took the opportunity to photograph Lillemans old clothes, which he had grown out and put up on the auction site Tradera. The auctions do not end until next week so I have to wait a bit before I start seeing any results. It's sure nice to clean out old things that are not used anymore, don't you agree? And it's always fun if you manage to get some extra money for the effort too :)

 

/V
 
Follow my blog with Bloglovin
 

Hard work, work

Scroll down for English
 
Just nu är jag ju mammaledig med Spralice, men jag tänkte ändå ta och berätta lite om vad jag annars jobbar med till vardags och hur jag kom dit jag är idag. Det är verkligen inte lätt att få jobb nu för tiden och jag måste börja med att säga att jag har hela mitt yrkesliv att tacka mina föräldrar för. 
 
När jag var liten så ville jag bli bonde eller rockstjärna. Ganska skilda kontraster där men eftersom jag både red och spelade gitarr så är det kanske inte så konstigt ändå. Nu blev det inget av dessa yrkesval vilket nog är bra eftersom jag för det första, hatar att bli smutsig om händerna, och för det andra avskyr att stå i centrum. 
 
Mitt allra första jobb fick jag som 13 åring. Jag hade då skaffat min första pojkvän och vi ringde och sms:ade varandra så pass mycket att min mobilräkning kom upp i flera tusen kronor under en månad. Eftersom mina föräldrar båda två var egenföretagare så fick jag jobba av skulden i min pappas butik. Sommaren där efter så började jag jobba extra på min mammas café. Och så höll det på i några år, att jag jobbade extra på mina föräldrars företag. Hade det inte varit för dem så tror jag att jag hade haft väldigt svårt att få jobb.
 
Under åren så har jag provat på lite av varje. Jag har jobbat på kontor, jobbat med att besöka olika butiker för olika uppdrag, jag har jobbat på tivoli och jag har jobbat med barngymnastik. Men allra mest så har jag jobbat i butik. Efter gymnasiet så började jag studera på högskolan och efter ett år på "fel" program så kom jag in på ekonomi och det är där jag har hamnat idag. Mitt första riktiga jobb som inte var ett extrajobb blev på ekonomiavdelningen på ett stort företag som har ett 40-tal butiker i Sverige och över 100 butiker i norden. Det började med att jag fick ett sommarjobb och efter två månader så ville de fortfarande ha kvar mig. Efter ett år så flyttade tyvärr avdelningen 30 mil och med ett barn och ett till på väg så var det ingen idé för mig att stanna kvar. Då hamnade jag istället på ekonomiavdelningen på ett företag som jobbar med IT-leasing. 
 
Ekonomi är väldigt roligt att jobba med tycker jag. Men jag är inte säker på att det är det jag vill jobba med för alltid. En dröm är att någon dag bli egenföretagare. Jag gillar tanken med att vara lite "allt i allo" och inte ha ett så enformigt jobb. Det finns bara ett litet pyttigt problem. Och det är att jag inte har den blekaste aning om vilket typ av företag som jag skulle vilja starta.
 
/V
 
 
 
Här hade jag inte haft något emot att sitta och arbeta..(Bildkälla)
 

Hard work, work 
 
 

At the moment, I'm on maternity leave with Spralice. But I thought that I could take a minute to tell you about my usual work and how I got there anyway. It's really not easy to get a job these days and I have to start by saying that I have my entire professional life to thank my parents for.

 

When I was young, I wanted to be a farmer or rock star. Quite distinct contrasts there but because I both rode horses and played the guitar, it's perhaps not surprising at all. Now it was none of these career choices that I ended up doing. Which is probably good since I hate getting my hands dirty, and secondly, I hate to stand in the center.

 

When I was 13 years old, I got my first job. I had just met my first boyfriend and we called and texted each other so much that my phone bill got really expensive. Since my parents were both self-employed, they made me work off my debt in my father's shop. The next summer, I started to work in my mom's café. And so it went on for a few years, I worked extra at my parents' businesses. If it hadn't been for them, I think I would have had to struggle a lot more to get a job.

 

Over the years I have tried a little of each. I have worked in offices, worked with visiting different stores for different assignments, I have been working at the carnival and I have worked with children gymnastics. But most of all, I have been working in different stores. After high school I started studying at the university and after one year I decided that economy was my thing and that is where I have ended up today. My first real job was at the accounting department at a large company that has 40 stores in Sweden and over 100 stores in the surrounding countries. It started off as a summer job and after two months they still wanted to keep me. After a year the department moved away and with one child and another on the way, it was no point for me to stay. Instead I ended up at a finance department of a company that works with IT leasing.

 

Economy is very fun to work with. But I'm not sure that it is what I want to work with forever. A dream is to one day become self-employed. I like the idea of ​​being a little "factotum" and not have such a monotonous job. There is only a teeny tiny problem. And it is that I have not the faintest idea what kind of business I would like to start.

 

mylittlecraftylife.blogg.se

En blogg om mitt lilla liv som pysseltokig småbarnsmamma.

RSS 2.0