Julens bästa

Scroll down for English
 
Knäck / Ischoklad 
Åh knäck! Under de senaste åren så har jag provat flera olika recept på just knäck. Ett år körde jag smeten i micron i några minuter och det blev så pass bra att mina kompisar utnämnde mig till knäckexpert :) Ischoklad har dock aldrig fallit mig i smaken.

Grönt / Rött 
Rött är kanske inte särskilt stilrent alla gånger men visst är det väl ändå julens färg? Rudolfs näsa är röd, både Apotekarnes och Nygårdas etiketter är röda, den klassiska julstjärnan är röd och, behöver jag säga mer efter det här: Tomtens dräkt är röd.

Lussebullar / Pepparkakor 
Saffran, saffran i mitt hjärta. När jag var gravid med Lilleman så åt jag så mycket lussebullar så vi brukade skoja om att det var därför han var så gul när han kom ut. Nu var han förtidigt född och då är det väldigt vanligt med gulsot så det var så klart inte lussebullarnas fel.

Last christmas / All i want for christmas is you 
När jag gick på högstadiet så var jag med i kören på min skola. Det var något av det roligaste som jag gjort och varje jul så var "Last Christmas" ett av de stående inslagen. Den sången har en särskild plats i mitt hjärta och jag tror faktiskt att jag kan hela låten utantill om jag ger det ett försök..

Barna Hedenhös uppfinner julen / Tjuvarnas jul 
Nu tycker inte jag att de direkt uppfann julen i den julkalendern va? Julkalendern slutade väl med att de skulle ha ljusfest? Jag har lite svårt för julkalendrar som inte handlar om julen. Däremot så tyckte jag om Tusen år till julafton med Erik Haag och Lotta Lundgren. Den var väldigt lärorik samtidigt som den var rolig, och hur söta var inte barnen som var med?

Julmusik / Julfilm 
Jag fullkomligt älskar att Mix Megapol endast spelar julmusik under december. Det finns inget bättre sätt att komma i julstämning än att dra på en riktigt julig spellista på högsta volym och sjunga med bäst man kan.

Uppklädd på jul / Nerklädd på jul 
Jul innebär fina klänningar i glitter och rött (om man är barn. Är man vuxen så är det faktiskt okej att skippa glittret..) och skjortor med fluga. Mjukisbyxor och t-shirt kan man ha på sig vilken annan helg som helst, men inte på julen. 

Varm choklad / Glögg 
Varm choklad börjar jag dricka redan i september. I år har jag haft mini marshmallows i och druckit minst en om dagen. Nu har jag börjat fnula på ett recept med grädde och apelsin i vilket ska bli jätte gott. Nu kan man kanske inte dricka varm choklad med vispad grädde varje kväll, men då och då måste man få unna sig va?

Russin / Mandel 
Fast jag har det inte i glöggen. Jag sitter gärna och småäter dem som de är. Nötter överlag är ju supergott!

Köttbullar / Prinskorv
När jag var tonåring så slutade jag äta korv och började inte igen förren ungefär 8 år senare. Korv har ju inte direkt de mest gottigaste sakerna i sig. Men när Lilleman började äta mat så blev det ibland så smidigt att ta en korv med bröd till lunch när man var på språng och då var jag tvungen att bita bort ändarna på korven åt honom. Efter det kan jag äta hur mycket korv som helst. Det är ju så salt och gott! Så länge man inte tänker på vad som är i det vill säga..

Julgran / julpynt
Så svårt val! Hur kan man ha det ena men inte det andra? Det känns som att välja mellan pest eller kolera..Fast jag tycker att det är fantastiskt vackert att titta på alla stjärnor och stakar i fönstren när man åker bil ute i mörkret. Men har man ingen gran så får man väl inga paket heller? För hur ska då tomten veta vart han ska lägga dem?

Köpta / hembakade pepparkakor?
Det spelar ingen roll hur många olika recept på pepparkakor som jag provar. Köpta är alltid godare av någon anledning. Vi bakar mest pepparkakor för att det är roligt och för att degen är galet god att äta!

Russin / pärlsocker på lussekatterna?
Det känns som fusk varje gång jag står där och häller socker på lussekatterna men det är så mycket godare. Fast jag kan ibland känna att det hör julen till att sitta där med sina gula bulle och plocka bort alla russin och lägga i en liten hög..

Paradis / Alladin
Det finns ju en anledning till att asken kallas för Paradis. Fast den har blivit betydligt sämre sedan trillingnöten försvann. De säger att de tog bort nöten för att det var för dyrt att tillverka den. Men jag hade nog hellre betalat nåbon krona mer för asken om trillingnöten hade fått stanna kvar. På Jennys matblogg finns dock ett recept på just trillingnöten.

Carola / Justin bieber
Jag har aldrig varit en av de där skrikande tonåringarna som trånat och kallat sig för Belibers. Jag var nog för gammal när han blev populär. Jag tycker däremot att han har en fantastisk röst men Carola var mammas stora favorit så henne har jag vuxit upp med.
 
 

 

 
Läs även:
 
 

The best of Christmas
 

Knäck / Ice Chocolate
Oh knäck! In the past few years, I have tried several different recipes for just knäck. One year I made the batch in the microwave for a few minutes and it was so good that my friends called me the knäck expert :) Ice Chocolate has never occurred to my taste.

 

Green / Red
Red is perhaps not very stylish all times but it's surely the Christmas color, right? Rudolph's nose is red, both Apotekarnes and Nygårdas labels are red, classic poinsettia is red and, need I say more after this: Santa's suit is red.

 

Saffron buns / Gingerbread
Saffron, saffron in my heart. When I was pregnant with Lilleman I ate so much saffron buns that we used to joke that it why he was so yellow, when he was born. He was born prematurely and so it is very common with jaundice, so it was of course not the fault of saffron bun.

 

Last Christmas / All I want for Christmas is you
When I was in high school, I was in the choir at my school. It was one of the most enjoyable things I've done and every Christmas we sang "Last Christmas". The song has a special place in my heart and I actually think that I can sing the whole song if I give it a try ..

 

Barna Hedenhös invents Christmas / Tjuvarnas Jul
Now I don't think that they did invent Christmas in the Christmas calendar, huh? I think that the show ended with them throwing a light fest? I have something against Christmas calendars that are not about Christmas. However, I thought that "A thousand years until Christmas Eve" with Erik Haag and Lotta Lundgren was very instructive while it was fun, and how sweet weren't the children in the show?

 

Christmas music / Christmas movie
I absolutely love that Mix Megapol only play Christmas music during December. There is no better way to get into the holiday spirit than putting on a really Christmassy playlist at maximum volume and sing the best you can.

 

All dressed up in Christmas / Dressed down on Christmas
Christmas means nice dresses in tinsel and red (if you are a child. If you are an adult, it's actually okay to skip the glitter..) and shirts with bow tie. Sweatpants and t-shirt can be worn any other weekend, but not on Christmas.

 

Hot chocolate / Mulled wine
Hot chocolate, I start drinking as early as September. This year I had mini marshmallows in my hot choclate and drank at least one a day. Now I have started to think about a recipe with cream and orange which I think will be very good. Now, you might not drink hot chocolate with whipped cream every night, but now and then it's okay to overindulge.

 

Raisins / Almond
Though I don't put it in my mulled wine. I like to sit and eat them as they are. Nuts in general are super good!

 

Meatballs / Small sausage
When I was a teenager, I stopped eating sausages and did not start again until about 8 years later. Sausage does't really contain the yummiest things. But when Lilleman began to eat real food, it was sometimes easy to get a hot dog for lunch when we were on the go and then I had to bite off the ends of the sausage for him. After that, I can eat hot dogs all the time. It's so salty and delicious! As long as you do not think about what is in it..

 

Christmas tree / Christmas decorations
Such a difficult choice! How can you have one but not the other? It's like choosing between plague or cholera.. Fast I think it is incredibly beautiful to watch all the stars and candlesticks in the windows when driving the car in the dark. But if you don't have a tree, you won't get any gifts, right? For how should santa know where to put the presents then?

 

Purchased / homemade gingerbread?
It doesn't matter how many different recipes for gingerbread that I try. Purchased is always tastier for some reason. We only bake gingerbread because it's fun, and the dough is crazy good to eat!

 

Raisins / Nib sugar on saffron buns?
It feels like cheating every time I pours nib sugar on saffron buns but it is so much tastier. Though, I sometimes feel that it is related to Christmas to sit there with a yellow bun and pick out all the raisins and put in a little pile ..

 

Paradis / Alladin
There's a reason that the box is called Paradise. Though it has become much worse since trillingnöten disappeared. They say they took away the nut because it was too expensive to manufacture it. But I'd probably rather paid a penny more for the box if they'd kept trillingnöten. At Jenny's food blog, there is a recipe for just trillingnöten.

 

Carola / Justin Bieber
I've never been one of those screaming teenagers who called themselfs Belibers. I guess I was too old when he became popular. However, I think that he has an amazing voice, but Carol was mom's favorite so I have grown up with her.

 
 

19 frågor och svar till barn

Scroll down for English

 

Jag hittade en lista på Facebook med 19 frågor som man ska ställa till barn. Det var ganska svårt att få fram svar ur min snart blivande fyraåring och många frågor fick jag ställa mååånga gånger. Jag frågade vid ett tillfälle om han tyckte att jag frågade många frågor men det tyckte han inte :)

Ställ dessa frågor till era barn också och se vad ni får för roliga svar!

 

Frågor och svar till Lilleman, snart 4 år:

 

1. Vad brukar mamma alltid säga till dig?
Att jag inte får ha bananpengar.

 

2. Vad gör mamma lycklig?
Spralice.

 

3. Vad gör mamma ledsen?
När du är arg.

 

4. Hur får mamma dig att skratta?
Med ostbollar, riskaka och chips.

 

5. Hurdan var mamma som barn?
En anka eller en bläckfisk.

 

6. Hur gammal är mamma?
3.

 

7. Hur lång är mamma?
Så här *gör ett streck med handen upp mot taket*.

 

8. Vad är mammas favoritsysselsättning?
Pyssla med mig.

 

9. Vad är mamma jättebra på att göra?
Måla. (Lite kul eftersom jag bara kan måla streckgubbar)

 

10. Vad är mamma inte så bra på?
Att ta glass.

 

11. Vad jobbar mamma med?
Flaskor. Eller bilar. Som min pappa. Vet du vad jag jobbar med? Mackaglassjobb.

 

12. Vad är mammas favoritmat?
Den som jag har.

 

13. Vad är du stolt över som Mamma gör? 
*Svarar inte*
Jag: Kan du svara?
Lilleman: Nej jag är lite upptagen.

 

14. Om mamma var en seriefigur så vem skulle hon vara?
Ismannen.

 

15. Vad gör du och mamma tillsammans?
Pysslar.

 

16. Vad är likt mellan dig och mamma?
Pappa. Pappa är lik oss.

 

17. Vad är olika mellan dig och mamma?
Spralice är inte lik oss.

 

18. Hur vet du att mamma älskar dig?
*Knackar mig i huvudet och svarar inte på frågan*.

 

19. Vad är mammas favoritställe där hon gillar att vara?
*Säger en stad som ligger några mil bort*.

 

 

 

 

19 questions and answers for kids 
 

I found a list on Facebook of 19 questions to ask your kids. It was quite difficult to get answers out of my soon to be four year old son. And some of the questions I had to ask a looot of times. At one point I had to ask if he thought I asked to many questions but he said no :)

Ask these questions to your children, too, and see what fun responses you get!


 
Questions and answers to Lilleman, almost 4 years old:

1. What do your mother always tell you?

That I may not have banana money.

 

2. What makes mom happy?
Spralice.

 

3. What makes your mother sad?
When you are angry.

 

4. How does mom make you laugh?
With cheese balls, rice cake and crisps.

 

5. What was your mother like as a child?
A duck or a squid.

 

6. How old is your mother?
3.

 

7. How tall is your mother?
* Makes a stroke with his hand up to the ceiling *.

 

8. What is Mom's favorite hobby?
Craft with me.

 

9. What is your mom really good at doing?
Paint. (A bit funny because I can only draw stick figures)

 

10. What is your mother not so good at?
Taking ice cream.

 

11. What does your mother work with?
Bottles. Or cars. Like my dad. Do you know what I do? SandwichIceCreamJobs.

 

12. What is Mom's favorite food?
The one I have.

 

13. What are you proud of that Mom does?
*Does not answer*
I: Can you answer?
Lilleman: No, I'm busy.

 

14. If your mother was a cartoon character, who would she be?
Iceman.

 

15. What do you and mom do together?
Crafting..

 

16. What is similar between you and mom?
Dad. Dad is like us.

 

17. What is the difference between you and mom?
Spralice is not like us.

 

18. How do you know that your mother loves you?
* Knockes me in the head and does not answer the question.*

 

19. What is mom's favorite place where she likes to be?
*Says a town located a few miles away*.

 

 

/V
 

Follow my blog with Bloglovin

 

6 Gratis saker att göra på höstlovet!

Scroll down for English

 

Snart är det höstlov i Sverige och samma fråga brukar komma upp i alla familjer: Vad ska vi hitta på? Många familjer kanske inte har den ekonomin som krävs för att åka till Astrid Lindgrens värld på höstmarknaden, åka vattenrutschkanor på äventyrsbadet eller gå och se den nya coola filmen på bio som alla pratar om. Därför tipsar jag här om 6 aktiviteter som knappt kostar någonting!

 

 

1. Ladda ner Pokémon Go eller Geocaching appen och ta med hela familjen ut i naturen på ett litet äventyr. Jag lovar att barnen kommer att uppskatta detta mycket mer än bara en vanlig promenad. Ta med picknick också och gör en heldag av det.

 

 

 

2. Gör söta nyckelpigor eller häftiga pumpor med hjälp av äppeltryck. Det enda som behövs är ett äpple, lite färg och papper och dessa grejer finns ju ofta redan hemma!

 

 

3. Höstpynta hemma och gör en fin krans eller en ljusykta av löv. Det blir genast mycket trevligare att stanna inne på lovet när man är omringad av fint pynt som är egengjort av någon i familjen.

 

 
 
 
 

4. Bjud hem barnens kompisar på hemmabio. Kanske har kompisarna någon film som ni tidigare inte har sett? Ordna ett litet bytkalas där ni lånar och byter filmer med varandra och servera popcorn i egengjorda popcornstrutar eller muggar som ser ut som snögubbar.

 

 

5. Ta reda på om biblioteket eller något museum har någon rolig aktivitet under lovet. Kommunen brukar ofta skriva ihop någon lista eller informationsfolder om aktiviteter som anordnas i staden.

 

 

6. Bygg en koja under matbordet och ät middagen där eller rota fram gamla tokiga kläder och smycken som kan användas som utklädnad och gör en teater. Ännu bättre är att hälsa på hos mormor eller farmor och fråga om de har några gamla kläder, hattar eller pärlhalsband att avvara. Kanske blir ni även bjudna på god fika när ni kommer och hälsar på :)

 

 

 

Det var mina bästa tips på billiga eller gratis aktiviteter att hitta på under lovet. Vilka är era bästa tips? Dela gärna med er :)

 

/V

 

Följ min blogg på Bloglovin

 


 

 

Soon it will be autumn break in Sweden, and almost every family askes the same question: What shall we do for fun? Many families doesn't have the economy to travel, visit a water park and ride down the water slides or go see the new cool movie in the cinema that everyone is talking about. Therefore, here's my 6 best tips for the break that barely cost anything!

 

1. Download the Pokemon Go or Geocaching app and bring the whole family on a little adventure in the wild. I promise that the kids will enjoy this so much more than just a regular walk. Bring a picnic along and make a day of it.

 

2. Make these cute ladybugs or cool pumpkins using an apple press. The only things needed is an apple, some paint and paper. And those things often already exist at home!

 

3. Decorate your home for autumn and make a nice wreath or lantern from leaves. It immediately becomes much nicer to stay inside when you are surrounded by beautiful decorations that's been made by someone in the family.

 

4. Invite your children's friend and create a home theater. Maybe your friends have any movies that you haven’t already seen? Arrange a small get together and exchange movies with one another and serve popcorn in popcorn cones or cups that look like snowmen.

 

5. Find out if the library or a museum have some fun activity during the break. Look at the town's website if there's a list or an information folder about the activities organized in the city.

 

6. Build a hut under the dining table and eat your dinner there or dig up some old and crazy clothes and jewelry that can be used as costume and put together a theater. Or even better, visit the grandparents and ask if they have any old clothes, hats or pearl to spare. Maybe you'll get invited in for some coffee and cake when you come to visit :)

 

 

These where my top tips on cheap or free activities to do during the break. What are your top tips? Please share :)

 

/V

 

Follow my blog with Bloglovin

 

mylittlecraftylife.blogg.se

En blogg om mitt lilla liv som pysseltokig småbarnsmamma.

RSS 2.0