Mönster: Virka en saftig apelsin!

 Scroll down for english.

 

 
 
 
 

Mönstret virkas runt i en spiral utan att avsluta varven. Sätt en markering (t.ex. en bit garn i en avvikande färg) i den första maskan på varvet så att du lättare ser vart varvet börjar och slutar.

 

 

Du behöver:

Orange garn - Jag har använt Catona från Scheepjes (Tilda från Svarta fåret fungerar också bra)

Brunt garn 

Virknål nr 3

Stoppning

Synål

Sax

 

 

Förkortningar:

lm = Luftmaskor

fm = Fasta maskor

 

  

Dags att 9 börja virka apelsinen!

Med orange garn och virknål 3:

Varv 1:  Virka en magisk ring och gör 6 fasta maskor i ringen. Vet du inte hur man gör en magisk ring? Här kan du få hjälp med det.

Varv 2: 2 fm i varje maska. Upprepa 6 gånger (12)

Varv 3: 1 fm, 2 fm i nästa. Upprepa 6 gånger  (18)

Varv 4: 2 fm, 2 fm i nästa. Upprepa 6 gånger (24)

Varv 5: 3 fm, 2 fm i nästa. Upprepa 6 gånger (30)

Varv 6: 4 fm, 2 fm i nästa. Upprepa 6 gånger (36)

Varv 7: fm i varje maska (36)

Varv 8: 5 fm, 2 fm i nästa. Upprepa 6 gånger (42)

Varv 9: 6 fm, 2 fm i nästa. Upprepa 6 gånger (48)

Varv 10: 7 fm, 2 fm i nästa. Upprepa 6 gånger (54)

Varv 11: 8 fm, 2 fm i nästa. Upprepa 6 gånger (60)

Varv 12: 9 fm, 2 fm i nästa. Upprepa 6 gånger (66)

Varv 13-21: fm i varje maska (60)

Varv 22: 9 fm, 2 fm tillsammans (minskning). Upprepa 6 gånger (60)

Varv 23: 8 fm, 2 fm tillsammans. Upprepa 6 gånger (54)

Varv 24: 7 fm, 2 fm tillsammans. Upprepa 6 gånger (48)

Varv 25: 6 fm, 2 fm tillsammans. Upprepa 6 gånger (42)

Varv 26: 5 fm, 2 fm tillsammans. Upprepa 6 gånger (36)

Varv 27: 4 fm, 2 fm tillsammans. Upprepa 6 gånger (30)

Varv 28: 3 fm, 2 fm tillsammans. Upprepa 6 gånger (24)

 

Börja stoppa med vadd. Fyll på kontinuerligt tills apelsinen är lagom fast.

 

Varv 29: 2 fm, 2 fm tillsammans. Upprepa 6 gånger (18)

Varv 30: 1 fm, 2 fm tillsammans. Upprepa 6 gånger (12)

Varv 31: 2 fm tillsammans. Upprepa 6 gånger (6)

Klipp av tråden, sy ihop hålet och fäst tråden.

 

Med brunt garn och virknål 3:

Brodera högst upp på apelsinen (se bild). Klipp av tråden och fäst alla lösa trådar.

 

 

 

Hör gärna av er om ni hittar något fel på mönstret! 

 
 

 

/V

Följ min blogg på Bloglovin

 

 

Läs även:
Gratis mönster: Virka ett mumsigt äpple
Gratis mönster: Virka en kul, gul banan
Gratis mönster: Virka ett fint päron
 
 

 

 

 

English

 

The pattern is crochet around in a spiral, without closing the laps. Insert a marker (such as a piece of yarn in a contrasting color) in the first stitch of the row, so that you can see easily where every lap begins and ends.

 

Materials:

Orange yarn (Sport weight, 5 ply)

Brown yarn (Sport weight, 5 ply)

Crochet hook C

Fiberfill

Yarn needle

Scissors

 

 

Glossary 

ch = Chain

sc = Single crochet

dec = Decrease

 

 

It's time to start crocheting the orange!

Using orange yarn:

Row 1: 6 sc in Magic Ring. (6 sts) Click here if you need help with the Magic Ring.
Row 2: Sc 2 in each sc around. (12 sts)

Row 3: *Sc 1, 2 sc in next sc*, rep 6 times. (18 sts)
Row 4: *Sc 2, 2 sc in next sc*, rep 6 times. (24 sts)
Row 5: *Sc 3, 2 sc in next sc*, rep 6 times (30 sts)
Row 6: *Sc 4, 2 sc in next sc*, rep 6 times (36 sts)
Row 7: Sc 36
Row 8: *Sc 5, 2 sc in next sc*, rep 6 times (42 sts)
Row 9: *Sc 6, 2 sc in next sc*, rep 6 times (48 sts)
Row 10: *Sc 7, 2 sc in next sc*, rep 6 times (54 sts)
Row 11: *Sc 8, 2 sc in next sc*, rep 6 times (60 sts)
Row 12: *Sc 9, 2 sc in next sc*, rep 6 times (66 sts)

Row 13-21: Sc 36
Row 22: *Sc 9, dec 1*, rep 6 times (60sts)

Row 23: *Sc 8, dec 1*, rep 6 times (54 sts)
Row 24: *Sc 7, dec 1*, rep 6 times (48 sts)
Row 25: *Sc 6, dec 1*, rep 6 times (42 sts)
Row 26: *Sc 5, dec 1*, rep 6 times (36 sts)
Row 27: *Sc 4, dec 1*, rep 6 times (30 sts)
Row 28: *Sc 3, dec 1*, rep 6 times (24 sts)

 

Begin stuffing.

 

Row 29: *Sc 2, dec 1*, rep 6 times (18 sts)
Row 30: *Sc 1, dec 1*, rep 6 times (12 sts)
Continue stuffing firmly.
Row 31: *Dec 1*, rep 6 times (6 sts)

Fasten off and weave in end.

 

With brown yarn:

Embroider the top of the orange (see picture). Secure all loose ends.

 

 

 

Please let me know if there's anything wrong with the pattern.

 
 

/V

Follow my blog with Bloglovin

 

Read more:

Free pattern: Crochet a yummy apple

Free pattern: Crochet a funny yellow banana

Free pattern: Crochet a nice pear

Mönster: Litet Tomtehänge

Scroll down for English
 

Mönstret virkas runt i en spiral där varven avslutas med en smygmaska. Sätt en markering (t.ex. en bit garn i en avvikande färg) i den första maskan på varvet så att du lättare ser vart varvet börjar och slutar.

 

Du behöver:

Rött garn - Jag har använt Tilda från Svarta fåret för de olika färgerna (Catona Lemon från Scheepjes fungerar också bra)

Svart garn 

Vitt garn

Beige garn

Virknål nr 2,5

Synål

Sax

 

 

Förkortningar:

lm = Luftmaska

sm = Smygmaska

fm = Fast maska

hst = Halvstolpe

st = Stolpe

  

 

Dags att börja virka!

Med beige garn:

 

Virka 6 luftmaskor

Varv 1: Virka 6 stolpar i ringen. Byt till vitt garn. Virka 6 st till. Avsluta varvet med en smygmaska i den första stolpen. (12)

Varv 2: 1 lm. 2 fm i samma maska, repetera 5 gånger till. Hst, st i samma maska. 2 st i de nästa fyra maskorna. St, hst i nästa maska. Avsluta varvet med en smygmaska i den första fasta maskan. (24)

Varv 3: 1 lm. Vänd. Fm i halvstolpen, 2 lm, *Fm i nästa dubbelstolpe, 2 lm*, Repetera från * 10 gånger. Fm i halvstolpen, avsluta varvet med en smygmaska i näsa fm. 

 

Byt till rött garn. Från och med nu virkas varven fram och tillbaka.

Varv 4: 1 fm i varje (12)

Varv 5: 1 lm, 2 fm tillsammans, 3 fm, 2 fm i samma, 4 fm, 2 fm tillsammans (11)

Varv 6: 1 lm, 2 fm tillsammans, 7 fm, 2 fm tillsammans (9)

Varv 7: 1 lm, 2 fm tillsammans, 5 fm, 2 fm tillsammans (7)

Varv 8: 1 lm, 2 fm tillsammans, 3 fm, 2 fm tillsammans (5)

Varv 9: 1 lm, 5 fm (5)

Varv 10: 1 lm, 2 fm tillsammans, 1 fm, 2 fm tillsammans (3)

Varv 11: 1 lm, 3 fm (3)

Varv 12: 1 lm, 2 fm tillsammans, 1 fm (2)

Varv 13: 1 lm, 2 fm tillsammans (1)

Varv 14: Gör 30 lm och sy fast i mössan så att tomten kan hänga.

 

Med vitt garn, gör en liten pompom genom att snurra vitt garn runt två fingrar några varv. Knyt en knut runt garnet mellan de två fingrarna och klipp i tu garnet som du snurrat runt fingrarna. Trimma din pompom så den blir fin och sy fast den på toppen av luvan.

 

Med svart garn, brodera två ögon på det beiga garnet.

 

Fäst alla lösa trådar.

 

 

Hör gärna av er om ni hittar något fel på mönstret! 

 

/V

Följ min blogg på Bloglovin

 

 

Läs även:
 
 
 
 
 

 
Pattern: Santa ornament
 
The pattern is crochet around in a spiral, where the laps ends with a slip stitch. Insert a marker (such as a piece of yarn in a contrasting color) in the first stitch of the row, so that you can see easily where every lap begins and ends.
 

Materials:

Red yarn (Sport weight, 5 ply)

Black yarn (Sport weight, 5 ply)

White yarn (Sport weight, 5 ply)

Beige yarn (Sport weight, 5 ply)

Crochet hook C

Yarn needle

Scissors

 

 

Glossary:

ch = Chain

sl st = Slip stitch

sc = Single crochet

hdc = Half double crochet

dc = Double crochet

dec = Decrease

 

 

It's time to start crocheting

 

With beige yarn:

 

Chain 6. 

Row 1: Double crochet 6 in the center of the ring. Change color to white.  Double crochet 6 more. Finish the row with a slip stitch in the first dc. (12 sts)
Row 2: Chain 1, 2 sc in next dc, repeat 5 times. Hdc, dc in the same stitch. 2 dc in the same stitch, repeat 3 times. Dc, hdc in the same stitch. Finish the row with a sl st. (24 sts)

Row 3: Chain 1, Turn. Sc, chain 2, *sc, ch 2*. Repeat from * 10 times. Sc, finish the row with a sl st. 

 

Change to red color.

Row 4: Sc 12

Row 5: Ch 1, dec 1, sc 3, sc 2 in the same stitch, sc 4, dec 1 (11 sts)

Row 6: Ch 1, dec 1, sc 7, dec 1 (9 sts)

Row 7: Ch 1, dec 1, sc 5, dec 1 (7 sts)

Row 8: Ch 1, dec 1, sc 3, dec 1 (5 sts)

Row 9: Ch 1, sc 5 

Row 10: Ch 1, dec 1, sc 1, dec 1 (3 sts)

Row 11: Ch 1, sc 3 

Row 12: Ch 1, dec 1, Sc (2 sts)

Row 13: Ch 1, dec 1 (1 sts)

Row 14: Ch 30. Fasten off to the hat to create a hanger.

 

With white yarn:

Make a pompom by spinning the yarn around two fingers a few times. Tie a knot around the yarn between the two fingers and cut the yarn that you soun around your fingers. Trim the pompom so it looks nice. Sew it to the top of the hat.


With black yarn:

Embroider two eyes on to the beige yarn. 

 

Fasten off and weave in end.

 

  

 

Please let me know if there's anything wrong with the pattern.

 

 

/V

Follow my blog with Bloglovin

 

Read more:

Free pattern: Crochet a yummy apple

Free pattern: Crochet a funny yellow banana

Free pattern: Crochet a nice pear

Mönster: Virka en kul, gul banan!

 Scroll down for english

 

 

 

Mönstret virkas runt i en spiral utan att avsluta varven. Sätt en markering (t.ex. en bit garn i en avvikande färg) i den första maskan på varvet så att du lättare ser vart varvet börjar och slutar.

 

Du behöver:

Gult garn - Jag har använt Catona Lemon från Scheepjes (Tilda från Svarta fåret fungerar också bra)

Brunt garn - Jag har använt Catona Hazelnut från Scheepjes men även här fungerar Tilda helt utmärkt

Virknål nr 3

Stoppning

Synål

Sax

 

 

Förkortningar:

lm = Luftmaskor

fm = Fasta maskor

  

 

Dags att börja virka bananen!

Med brunt garn och virknål 3:

Varv 1:  Virka en magisk ring och gör 6 fasta maskor i ringen. Vet du inte hur man gör en magisk ring? Här kan du få hjälp med det.

Varv 2: Virka en fm i den bakre maskbågen. Reperera varvet ut. (6)

Varv 3-5: fm i varje maska (6) 

Varv 6: 2 fm, 2 fm i nästa maska (ökning). Upprepa en gång till (8)

Klipp av och fäst tråden. Byt färg till gult garn.

 

Varv 7: Gör en luftmaska och sedan *1 fm, 2 fm i nästa maska.* Repetera två gånger till (12)

Varv 8: 3 fm, 2 fm i nästa. Repetera två gånger till (15)

Varv 9: 4 fm, 2 fm i nästa. Repetera två gånger (18) 

Varv 10: 5 fm, 2 fm i nästa. Repetera två gånger (21) 

Varv 11-20: fm i varje maska (21)

Varv 21: 9 fm, 1 lm, vänd och virka 9 fm, 1 lm, vänd

Varv 22: Virka fasta maskor varvet runt. Gör även fast maska i "nerförsbacken" och "uppförsbacken" som blev från föregående varv. (21)

Börja stoppa med vadd. Fyll på kontinuerligt tills bananen är färdig. 

 

Varv 23-25: fm i varje maska (21)

Varv 26: 9 fm, 1 lm, vänd och virka 9 fm, 1 lm, vänd 

Varv 27: Virka fasta maskor varvet runt. Gör även fast maska i "nerförsbacken" och "uppförsbacken" som blev från föregående varv. (21)

Varv 28-36: fm i varje maska (21)

Varv 37: 5 fm, 2 fm tillsammans. Upprepa två gånger (18)

Varv 38: 4 fm, 2 fm tillsammans. Upprepa två gånger (15)

Kom ihåg att fortsätta fylla banen med stoppning.

Varv 39: 3 fm, 2 fm tillsammans. Upprepa två gånger (12)

Varv 40: fm i varje maska (12)

Varv 41: 2 fm, 2 fm tillsammans. Upprepa två gånger (9)

Klipp av och fäst tråden. Byt färg till brunt garn. 

Varv 42: 2 fm tillsammans. Upprepa två gånger (6)

Klipp av tråden, sy igen hålet och fäst alla lösa trådar.

 

 

Hör gärna av er om ni hittar något fel på mönstret! 

 

/V

Följ min blogg på Bloglovin

 

Läs även:
 

 

 
 
 

 Hoppas den lilla apan blir mätt i magen! 

 


 Pattern: Crochet a funny yellow banana

 

 

The pattern is crochet around in a spiral, without closing the laps. Insert a marker (such as a piece of yarn in a contrasting color) in the first stitch of the row, so that you can see easily where every lap begins and ends.

 

Materials:

Yellow yarn (Sport weight, 5 ply)

Brown yarn (Sport weight, 5 ply)

Crochet hook C

Fiberfill

Yarn needle

Scissors

 

 

Glossary 

ch = Chain

sc = Single crochet

dec = Decrease

 

 

 

It's time to start crocheting the banana!

 

Using brown yarn:

Row 1: 6 sc in Magic Ring. (6 sts) Click here if you need help with the Magic Ring.
Row 2: Sc in the back loop only. (6 sts)

Row 3-5: Sc 6 
Row 6: *Sc 2, 2 sc in next sc*, rep 2 times (8 sts)
Fasten off and change yarn to yellow.


Row 7: Chain one, *Sc 1, 2 sc in next sc*, rep 2 times (12 sts)

Row 8: *Sc 3, 2 sc in next sc*, rep 2 times (15 sts)
Row 9: *Sc 4, 2 sc in next sc*, rep 2 times (18 sts)
Row 10: *Sc 5, 2 sc in next sc*, rep 2 times (21 sts)
Row 11-20: Sc 21
Row 21: Sc 9, chain one, turn, sc 9, chain one, turn (20 sts)
Row 22: Sc 21. Remember to crochet "up hill" and "down hill" as well.

Begin stuffing.


Row 23-25: Sc 21
Row 26: Sc 9, chain one, turn, sc 9, chain one, turn (20 sts)
Row 27: Sc 21. Remember to crochet "up hill" and "down hill" as well.
Row 28-36: Sc 21
Row 37: *Sc 5, dec 1*, rep 2 times (18sts)

Row 38: *Sc 4, dec 1*, rep 2 times (15sts)

Continue stuffing.

Row 39: *Sc 3, dec 1*, rep 2 times (12 sts)

Row 40: Sc 12

Row 41: *Sc 2, dec 1*, rep 2 times (9 sts)

Fasten off and change yarn to brown.

Row 42: *Dec 1*, rep 2 times (6 sts)

Fasten off and weave in end.

 

 
I hope that the little monkey will enjoy his banana!

 

 

Please let me know if there's anything wrong with the pattern.

 

 

/V

Follow my blog with Bloglovin

 

Read more:

Free pattern: Crochet a yummy apple

Free pattern: Crochet a Santa ornament

Free pattern: Crochet a nice pear

mylittlecraftylife.blogg.se

En blogg om mitt lilla liv som pysseltokig småbarnsmamma.

RSS 2.0